Tjänster

Geobyrån kan erbjuda bred geologisk kompetens. Tveka inte att höra av dig för att diskutera hur vi kan hjälpa till i din verksamhet.

 

Mark

I samband med planarbete, resursplanering (ex. täktplaner) och riskhantering kan Geobyrån hjälpa till med bland annat geologisk kartering, provtagning, analyser och geofysiska undersökningar.

 

Grund- och ytvatten

Vid revision eller framtagande av vattenskyddsområden eller annat arbete med dricksvattenresurser kan Martin hjälpa till med fältundersökningar, provtagning och modellering.

 

Miljö

I samband med tillsyn, fysisk planering, arbete med MKB, MIFO eller miljöcertifiering gör vi inventeringar, fältundersökningar, laboratorieanalyser och ger geologiskt stöd.

 

GIS-arbete och modellering

Vi hjälper er med kartproduktion och utveckling av geodatastrategier genom digitalisering, GIS-modellering, tolkning och koordinattransformeringar.

 

Utbildningsdagar och kurser

Följande kurser hålls på plats och anpassas efter behov. Hör av dig med mer specifika önskemål.

  • Västsvenska markproblem (1-3 dagar)
  • Västsvensk kvartärgeologi (1-3 dagar)
  • Geologiskt arbete i svenska kommuner (1 dag)
  • GIS ArcMap grundkurs (1-5 dagar)

 

 

 

 

 

 

Geobyrån

Hjalmar Brantingsgatan 7c

417 06 Göteborg

 

Telefon: 0735-00 10 88

E-post: martin@geobyran.se

 

Nyheter

 

2015-01-01:

Martin kommer från och med årsskiftet arbeta på ÅFs geoavdelning. Geobyrån läggs på grund av detta på is.

 

2014-10-15: Undersökningarna i Skogaryd fortsätter med hydrogeologiskt och geologiskt fältarbete. Läs mer.

 

 

2014-08-10: Geobyrån undersöker markförhållanden vid Skogaryds fältforskningsstation mellan Vänersborg och Uddevalla. Läs mer.