Projekt

Skogaryds fältforskningsstation (pågående)

Anläggningen kring Skogaryd drivs med Göteborgs Universitet som huvudman och är en del i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Geobyrån har hjälpt till med att undersöka områdets jordlager genom att borra, installera grundvattenobservationsrör och ta upp jordprover. Tjockleken av den närliggande myren Mycklemossen har karterats med markradar, ryssborr och sticksondering. Vidare har experiment med att detektera underjordiska rötter med radar utförts. Översiktliga ingenjörsgeologiska undersökningar görs inför nybyggnation av anläggningar. Här finns mer att läsa om Skogaryds fältforskningsstation.

Nya verktyg för kartering av kvicklerförekomster

I Martins doktorsavhandling undersöktes möjligheterna till att prognosticera utbredning av kvicklera genom att titta på geologiska, hydrogeologiska och geomorfologiska kriterier. Avhandlingen finns att läsa HÄR.

Föroreningsspridning från gruvor i sydvästra Amazonas

I peruanska Anderna har gruvbrytning skett under flera hundra år. Ur varphögarna lakas, med hjälp av mycket sura lösningar, icke önskvärda tungmetaller ut. Om och hur tungmetallerna kan transporteras vidare ner i Amazonflodssystemet diskuteras HÄR.

Geobyrån

Hjalmar Brantingsgatan 7c

417 06 Göteborg

 

Telefon: 0735-00 10 88

E-post: martin@geobyran.se

 

Nyheter

 

2015-01-01:

Martin kommer från och med årsskiftet arbeta på ÅFs geoavdelning. Geobyrån läggs på grund av detta på is.

 

2014-10-15: Undersökningarna i Skogaryd fortsätter med hydrogeologiskt och geologiskt fältarbete. Läs mer.

 

 

2014-08-10: Geobyrån undersöker markförhållanden vid Skogaryds fältforskningsstation mellan Vänersborg och Uddevalla. Läs mer.