Goda exempel

Här samlas några goda exempel som förhoppningsvis kan erbjuda inspiration i arbetet med en säkrare omgivning.

 

Stockholms stads Geoarkiv ger på ett unikt sätt allmänheten och andra tillgång till geologisk information.

 

National resources Canada har tagit ett geologiskt helhetsgrepp och producerat och sammanställt stora mängder geologisk information i sitt projekt Urban Geology of the National Capital Area.

 

Geodataportalen möjliggör utbyte av data mellan myndigheter och andra organisationer som hanterar geografisk data.

Geobyrån

Hjalmar Brantingsgatan 7c

417 06 Göteborg

 

Telefon: 0735-00 10 88

E-post: martin@geobyran.se

 

Nyheter

 

2015-01-01:

Martin kommer från och med årsskiftet arbeta på ÅFs geoavdelning. Geobyrån läggs på grund av detta på is.

 

2014-10-15: Undersökningarna i Skogaryd fortsätter med hydrogeologiskt och geologiskt fältarbete. Läs mer.

 

 

2014-08-10: Geobyrån undersöker markförhållanden vid Skogaryds fältforskningsstation mellan Vänersborg och Uddevalla. Läs mer.